Dla firm

Bazując na własnym doświadczeniu menedżerskim oraz kilkunastu latach pracy w charakterze trenera biznesu i setkach zrealizowanych programów doradczo-szkoleniowych oferuję pomoc w zakresie:

Rozwoju umiejętności kierowania i budowania zespołów
Rozwiązywania trudnych sytuacji i konfliktów w zespole
Twórczego poszukiwania nowych metod działania, współpracy i realizacji celów

Swoje doświadczenie czerpię z pracy z największymi korporacjami, średnimi i małymi przedsiębiorstwami

Punkt wyjścia

Dla mnie oznacza to zawsze dobre rozpoznanie sytuacji i potrzeb danej organizacji, zespołu lub menedżerów, po którym dopiero proponuję kierunek działania. Może się to wiązać z przeprowadzeniem warsztatów służących wspólnemu wypracowaniu rozwiązań lub przeszkoleniem zespołu z określonego zakresu umiejętności. Może też oznaczać indywidualnie wsparcie w postaci sesji coachingowych lub konsultacji.

Realizując różnorodne programy dla organizacji, widzę wyraźnie, jak wielki wpływ na ich długofalową efektywność ma dotarcie do postaw uczestników, ich potrzeb i wewnętrznej motywacji. Dlatego podczas pracy nie ograniczam się do kształtowania umiejętności i zachowań. Wspólnie przyglądamy się temu, jakie przekonania i wartości mogą wspierać dokonanie zmian. Uczestnicy odkrywają, w jaki sposób będąc pełniej sobą, zyskują dostęp do tych osobistych zasobów, które pomogą im lepiej wypełniać swoją rolę zawodową.

Narzędzia


Pracując z zespołami, korzystam m.in. z metod coachingu grupowego oraz narzędzi Action Learning.

Moi klienci