Warsztaty

Z mojego doświadczenia, zarówno w roli prowadzącego, jak i uczestnika grupowych warsztatów rozwoju osobistego, wiem, że jest to bardzo intensywna praca dająca impuls do dokonania wewnętrznej zmiany.

Warsztaty, które prowadzę, pomagają odnaleźć kierunek takiej zmiany oraz osobiste zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia.Biorąc udział w warsztatach, podejmujesz pewne ryzyko. Wiąże się ono z otwarciem się do pewnego stopnia przed innymi ludźmi. Może pojawić się obawa, jak to zostanie przyjęte i jak będziesz się wtedy czuł.

Najczęściej nasza wyobraźnia znacząco zwiększa rozmiar tego rodzaju obaw. Z drugiej strony podjęcie takiego ryzyka umożliwia rozpoczęcie pracy wewnętrznej, podczas której nie jesteś sam za swoim problemem lub wyzwaniem. Praca w grupie daje olbrzymie wsparcie, dzięki któremu możesz zajść dalej, niż pracując indywidualnie.

Grupa


Podczas warsztatów stajesz się częścią grupy ludzi mających podobne cele, obawy, ograniczenia i pragnienia. Wspólnie możecie dojść o wiele dalej niż pracując indywidualnie.

Najbliższe warsztaty

Współprowadzę też cykl warsztatów rozwojowych przeznaczonych specjalnie dla mężczyzn „Męska Ścieżka”. Więcej informacji na www.meskasciezka.com

Momenty przejścia, poszukiwanie swojego miejsca, kryzysy w pracy, w związkach, potrzeba otwarcia nowego rozdziału w życiu. Zmiana. Zmiana towarzyszy nam w różnych fazach życia. Boimy się jej, a jednak nas pociąga. Jak przez nią przejść? Skąd czerpać siłę i zasoby? Jak być zdecydowanym i zarazem uważnym?

Jeśli jesteś w takim momencie życia, jeśli odczuwasz potrzebę dokonania istotnej zmiany lub dzieje się ona niezależnie od Ciebie, zapraszam Cię na ten warsztat.

Podczas pracy lepiej poznasz swoją motywację i doprecyzujesz zamierzenia. Nauczysz się radzić z wewnętrznym oporem, krytykiem i ograniczającymi przekonaniami. Skontaktujesz się ze swoją siłą i zasobami, które będą Ci potrzebne w dokonaniu zmiany. Stworzysz własny plan działania umożliwiający przełożenie doświadczeń warsztatu na realia życiowe.